Perpanjangan Masa Studi

Prosedur perpanjangan masa studi :

  1. Mahasiswa mengajukan permohonan masa studi yang ditujukan ke Dekan.
  2. Surat permohonan masa studi ditandatangani oleh Ketua Jurusan.
  3. Surat Permohonan yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan dikirimkan ke Dekan.
  4. Dekan mendisposisikan ke Subbag Akademik untuk membuatkan surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi yang akan dikirimkan ke Rektor Universitas Brawijaya.
  5. Subbag Akademik membuat Permohonan Perpanjangan Masa Studi yang ditandatangani Dekan dan ditujukan ke Rektor.
  6. Subbag Akademik menunggu jawaban dari rektorat.
  7. Form Surat Permohonan perpanjangan masa Studi klik disini.